FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Priorytet IV: „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

Działanie 4.3: „Ochrona powietrza, energetyka”.

Całkowita wartość projektu: 530 017,70 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 483 517,70 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 338 462,39 PLN (70%)

Wkład krajowy publiczny: 145 055,31 PLN (30%)

Przedmiotowy projekt polega na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 7 jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach zakresu rzeczowego projektu zaprojektowane i wykonane zostanie dostosowanie istniejących instalacji do włączenia w obieg projektowanych urządzeń instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Systemy solarne zostaną zainstalowane w obiektach:

  • KP PSP Białobrzegi,
  • KP PSP Garwolin,
  • KP PSP Lipsko,
  • KP PSP Otwock,
  • KP PSP Przysucha,
  • KM PSP Radom (JRG 3),
  • KM PSP m. st. Warszawy (JRG 2)

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2010 rok – 31 grudzień 2012 rok. 

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” zostało podpisane w dniu 05.04.2012r.

Goście online

Odwiedza nas 234 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin