FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt pn.: "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Całkowita wartość projektu: 9 901 354,00 PLN.

Wydatki kwalifikowalne: 7 531 000,00 PLN.

Dofinansowanie z EFRR: 3 824 722,00 PLN. (50,79%)

Budżet państwa: 3 706 278,00 PLN.

W ramach projektu zostaną zakupione:
1. Samochód specjalny z drabiną mechaniczną,
2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem proszkowym oraz pompą o wydajności minimum 4m3/min zamontowaną na przyczepie przystosowanej do ciągnięcia przez samochód gaśniczy,
3. Samochód dowodzenia i łączności,
4. Zestaw pompowy wysokiej wydajności (agregat prądotwórczy i pompy zanurzeniowe o napędzie elektrycznym zabudowane na 2 kontenerach, przystosowanych do przewozu przez nośniki kontenerowe),
5. 2 kontenery specjalistyczne (paliwowy oraz do przewozu środków gaśniczych, neutralizatorów i zwilżaczy) przystosowane do przewozu przez nośniki kontenerowe,
6. Ciężki samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu pn. "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom” zostało podpisane dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Porozumienie podpisali: 
Pan Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek,
Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentujący Województwo Mazowieckie
Pan nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP reprezentujący Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie (Beneficjent).

 

excel

Goście online

Odwiedza nas 284 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin