Interwencje

W dniu 12 stycznia na obiekcie „40 Mera Office” przy ul. Bysławskiej w Wawrze odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie pracowników budynku biurowego z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

O godzinie 9:00 po usłyszeniu sygnału alarmowego pracownicy wraz z osobami postronnymi, które przebywały na terenie obiektu zachowując wytyczne zawarte w dokumencie „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Miejsce zbiórki oznaczone jest tablicą informacyjną na parkingu przed budynkiem. Łącznie ewakuowano 110 osób. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Na miejscu cały proces ewakuacji obserwował zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 12 KM PSP m. st. Warszawy.

Tekst: mł. asp. Marcin Rybski
Zdjęcia: JRG 12

Goście online

Odwiedza nas 330 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin