Specjalizacje

W dniach 26.02.18-07.03.18 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 7 odbyło się szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG, w którym brało udział 12 strażaków z terenu województwa mazowieckiego.

Szkolenie odbyło się pod nadzorem instruktorów ratownictwa wysokościowego z JRG7. Strażacy, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin końcowy, uzyskali tytuł młodszego ratownika wysokościowego KSRG. Tytuł ten uprawnia do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego w ramach działań prowadzonych przez specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego KSRG (bez użycia śmigłowca).

Absolwenci szkolenia nabyli wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu użytkowania sprzętu stosowanego w ratownictwie wysokościowym, technik ewakuacji poszkodowanych z terenów trudno dostępnych oraz  występujących zagrożeń jak i sposobów asekuracji ratowników i poszkodowanych podczas działań ratowniczych.

Tekst: mł. kpt. Paweł Michalski
Zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Kozioł

Goście online

Odwiedza nas 504 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin