Aktualności

Zgodnie z przepisami MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w dniu 10.10.2018 w Szkole Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. W próbnej ewakuacji uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 8.

W ćwiczeniach został przyjęty wariant zadymienia pomieszczenia klasowego. Alarm rozpoczął Dyrektor Szkoły. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi przystąpiła do ewakuacji z budynku szkoły. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek. Głównym zadaniem strażaków było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia, nadzór nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji oraz pomoc w jej przeprowadzeniu.

Tekst: sekc. Rafał Sural
Zdjęcia: sekc. Rafał Sural

Goście online

Odwiedza nas 244 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin