Aktualności

Od października 2018 r. do końca marca 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy realizowane były założenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Kampania była skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów, a jej najważniejszym elementem było dotarcie do jak największej liczby odbiorców z informacjami na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Pragnąc jak najszerzej rozpropagować wiedzę na temat tych zagrożeń KM PSP m.st. Warszawy podjęła na tym polu współpracę m.in. z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM st. Warszawy, Zakładami Gospodarowania Nieruchomościami m.st. Warszawy, Krajową Izbą Kominiarzy. Współpraca polegała na przekazaniu materiałów informacyjnych oraz udostępnieniu ich przez wymienione instytucje na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych, tablicach ogłoszeń, itp. Zwrócono się również z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu apelu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczącego zagrożeń związanych z tlenkiem węgla do wszystkich Kościołów oraz Związków Wyznaniowych na terenie Warszawy.

W trakcie trwania kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” na terenie Warszawy strażacy KM PSP m.st. Warszawy brali udział w blisko 50 spotkaniach z mieszkańcami, w których uczestniczyło ok. 11 tyś. osób. W wymienionym okresie odbyły się również 411 spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, w których uczestniczyło ok 34 tyś. dzieci. W prasie lokalnej oraz w serwisach internetowych często pojawiały się informacje o zagrożeniach występujących w okresie jesienno-zimowym, a funkcjonariusze KM PSP m.st. Warszawy kilkukrotnie uczestniczyli w audycjach radiowych i programach telewizyjnych poświęconych zagrożeniom związanymi z pożarami i zatruciem tlenkiem węgla.

O konieczności kontynuacji tego typu akcji informacyjnej w kolejnych latach świadczy fakt, że w okresie od października 2018 r. do końca marca 2019 r. na terenie miasta odnotowano 39 zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla, w wyniku których 42 osoby uległy podtruciu tym gazem. Doszło również do 643 pożarów w lokalach mieszkalnych, w których poszkodowane zostały 52 osoby a, 13 poniosło śmierć. Najtragiczniejszym miesiącem był grudzień 2018 r., w którym doszło do 122 pożarów, w których śmierć poniosło aż 7 osób.

Tekst: MO
Zdjęcia:

Goście online

Odwiedza nas 264 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin