Interwencje

W dniach 26.02.18-07.03.18 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 7 odbyło się szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG, w którym brało udział 12 strażaków z terenu województwa mazowieckiego.

Szkolenie odbyło się pod nadzorem instruktorów ratownictwa wysokościowego z JRG7. Strażacy, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin końcowy, uzyskali możliwość przystąpienia do szkolenia na młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

Absolwenci szkolenia nabyli wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu asekuracji podczas akcji ratowniczych na wysokości, obsługi sprzętu do prac na wysokości oraz poruszania się za pomocą technik linowych.

Tekst: mł. kpt. Paweł Michalski
Zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Kozioł

Goście online

Odwiedza nas 496 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin