Interwencje

W dniach od 5 do 8 stycznia 2019 roku strażacy przeprowadzali czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach typu "escape room", ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji.

Do dnia 8 stycznia 2019 roku przeprowadzono kontrolę we wszystkich zidentyfikowanych i funkcjonujących obiektach tego typu, na terenie Warszawy.

Wstępne wyniki kontroli wyglądają następująco:

  1.  liczba lokali skontrolowanych - 53;
  2.  lokale z nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 40;
  3.  lokale dla których wydano decyzję o zakazie eksploatacji - 5;
  4.  liczba stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 214;
  5.  liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji - 55;
  6.  liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych - 7;
  7.  liczba lokali, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem – 13.

Obecnie prowadzone są czynności administracyjne, zmierzające do wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, do podmiotów prowadzących ww. działalność.

 

Tekst: MZ

Goście online

Odwiedza nas 470 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin