Do pobrania

Wzory dokumentów

pdfInformacja dotycząca uzyskania zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej.pdf (wraz z klauzulą informacyjną)

pdfInformacja dotycząca przekazywania wyciągu z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 


 

Informacje dotyczące uzgodnienia podłączenia urządzenia ssp obiektu z obiektem straży pożarnej

 


pdf O wydanie zaświadczenia w trybie art. 14. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dotyczącą spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 pdf O wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 pdf O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są widoczne usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 pdf O wydanie opinii zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 pdf O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dotyczącą spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 pdf O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 pdf O wydanie zaświadczenia w trybie art. 12. ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dotyczącego spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 pdf Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

 

Goście online

Odwiedza nas 314 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin