JRG

ul. Tomaszowska 4 | 04-840 Warszawa | tel. 22 596 71 20

Rys historyczny

W 1905 roku Osiedle w Radości liczyło 22 budynki mieszkalne, 3 sklepy i 35 stałych mieszkańców. Po okresie pierwszej wojny światowej i uzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie – Warszawa jako stolica Polski zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać. Szybko zaczęła wzrastać ludność nie tylko stolicy Polski, ale i okolicznych miejscowości. W 1921 roku w Radości znajdują się 103 budynki i mieszka już 294 stałych mieszkańców. Zabudowa drewniana stwarzała bardzo duże zagrożenie pożarowe. Jest to podstawowy powód, by w 1926 roku grupa społeczników: Józef Formiński, Lech Stanisław i Wiktor Orliński podjęła inicjatywę zorganizowania w Radości Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1928 roku Zarząd Gminy Falenica przydziela na własność OSP – Radość plac pod budowę strażnicy o konstrukcji drewnianej. Pojawia się pierwszy wóz pożarniczy o zaprzęgu konnym. Pod koniec lat 20-tych XX wieku powstaje pierwsza strażnica (tzw. Stare Koszary) na terenie przy ul. Tomaszowskiej 4.

W okresie wybuchu drugiej wojny światowej, jednostka posiada już samochód gaśniczy marki Chevrolet. Specyficzne położenie Osiedla Radość wśród lasów i drzew sosnowych, a także bliskość Warszawy jako dużego ośrodka ruchu oporu sprawiło, że OSP i jej członkowie stają się żywymi uczestnikami walki z okupantem niemieckim. W dniu 30 lipca 1944 roku do Radości wkraczają czołgi radzieckie. Strażnicę OSP zajmują wojska sowieckie. W lesie, w okolicach Międzylesia wojska niemieckie okopują się i walka toczy się do 14 września 1944 roku, tj. do dnia w którym zostaje wyzwolona warszawska Praga. Z chwilą, gdy front przesuwa się bardziej na zachód, strażnica OSP staje się centralnym punktem ogniskującym życie społeczno-kulturalne Radości. Pamiętnym wydarzeniem tamtego okresu był udział oddziału OSP Radość w defiladzie wojskowej w dniu 11 listopada 1944 roku, przy udziale dowódcy frontu, szefa sztabu generalnego i przedstawiciela tymczasowej władzy administracyjnej.

W 1957 roku w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki decyzją władz Zawodowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do OSP w Radości przydzielony zostaje zawodowy strażak; kierowca – mechanik. W latach 60-tych XX-go wieku powstaje na tym terenie działający wspólnie ze strażakami ochotnikami Pododdział nr 5 Warszawskiej Komendy Straży Pożarnej (WKSP). W 1967 rok ma miejsce rozpoczęcie przez OSP Radość prac związanych z budową nowej (obecnej) strażnicy. W 1977 roku następuje otwarcie strażnicy. Po zmianach administracyjnych w 1982 roku w kraju zostaje powołany na miejsce Pododdziału nr 5 WKSP, Oddział XII Zawodowej Straży Pożarnej Warszawa Praga Południe. W roku 1992 pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Radości, Zarządem Stołecznym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zawodową Strażą Pożarną m. st. Warszawy i Oddziałem XII, zostaje zawarte porozumienie zawierające warunki i zasady wspólnego korzystania z terenu i budynków przy ulicy Tomaszowskiej 4. Po zmianach administracyjnych w kraju 1-go lipca 1992 roku zostaje powołana na miejsce Oddziału XII Zawodowej Straży Pożarnej Warszawa Praga Południe, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 12 Państwowej Straży Pożarnej.

Rejon chroniony JRG położony jest w południowo – wschodniej części Warszawy. Od strony wschodniej i południowej granica rejonu przebiega zgodnie z granicami administracyjnymi m. st. Warszawy, a od strony zachodniej wzdłuż rzeki Wisły na długości ok. 8 km. Rejon ten umiejscowiony jest w obrębie dzielnicy Wawer oraz części dzielnicy Wesoła – osiedle Stara Miłosna. Powierzchnia rejonu chronionego to ok. 83,35 km2, z czego na terenie dzielnicy Wawer ok. 60,73 km2 i na terenie osiedla Stara Miłosna ok. 22,62 km2.


Część materiałów pozyskano z archiwum OSP Radość.

Dowództwo JRG

Dowódca JRG

mł. bryg. mgr inż. Mariusz Woźnialis

Zastępca Dowódcy JRG

mł. bryg. mgr inż. Piotr Rutkowski

 

Obsada zmianowa

Zmiana 1

Zmiana 2

Zmiana 3

 

Zmiana 1

 

 

 

Zmiana 2

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zmiana 3

 

 

 

 

Sprzęt

Wyposażenie techniczne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 12

GBA-Rt 3/16/4 Renault D16

- Silnik: wysokoprężny, poj. 7698 cm3
- Moc: 280 KM
- Napęd uterenowiony 4x4, wciągarka elektryczna, siła uciągu 6124 kg
- Załoga: 6 osób
- Zbiornik wody o pojemności 3000 l.
- Zbiornik środka pianotwórczego 300 l.
- Rok produkcji: 2018
- Autopompa Szczęśniak

 

GCBA 5/32/2,5 MAN LE 18.280 BB

- Silnik: wysokoprężny, poj. 6871cm3
- Moc: 206 kW / 280 KM
- Napęd uterenowiony 4x4, wyciągarka elektryczna, siła uciągu 6800 kg
- Załoga: 6 osób
- Zbiornik wody o pojemności 5000 l.
- Zbiornik środka pianotwórczego 500 l.
- Rok produkcji: 2005
- Autopompa RUBERG

 

SHD-23 MAN TGL 12.250 BB

- Moc silnika: 184 kW / 250 KM
- Silnik wysokoprężny, pojemności: 6871 cm3
- Załoga: 3-osobowa
- Wysokość podnoszenia: 23 m
- Max. udźwig pomostu roboczego: 265 kg
- Kąt obrotu: n x 360°
- Rok produkcji: 2014

 


SLRR FORD FOCUS TD kombi

Silnik: wysokoprężny, poj.1753 cm3
Moc: 66 kW / 90 KM
Załoga: 5 osób
Rok produkcji: 2004

 


SLRR Ford Ranger DC 2.5 TDCI

Silnik: wysokoprężny, poj.2500 cm3
Moc: 105 kW/143 KM
Napęd terenowy: 4x4
Załoga: 5 osób
Rok produkcji: 2007

Tab