JRG

ul. Marymoncka 89/91 | 01-813 Warszawa | tel. 22 596 70 60

Specjalizacja: ratownictwo chemiczno-ekologiczne

Rys historyczny

Lata 50-te
Oddział VI na Bielanach rozpoczął służbę w warszawskich strukturach straży pożarnej 01.06.1952r, a pierwszym dowódcą Oddziału został kpt. Antoni Górski. W latach 1952-1958r na terenie Oddziału mieścił się Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego Warszawskiej Komendy Straży Pożarnych, który następnie został przeniesiony do nowo powstałego Oddziału VIII na Pradze.

Pierwsze zdjęcie JRG 6 – lata 50-te

Lata 60-te
W latach sześćdziesiątych rejon operacyjny Oddziału VI graniczył z Oddziałem I przy Wiśle, z Oddziałem IV przy Dworcu Gdańskim, z Oddziałem VII do Jelonek, aż do Łomianek i Dziekanowa Leśnego. 18.03.1961r Warszawski Komendant Straży Pożarnych rozkazem potwierdził obowiązujące od 124 lat barwy poszczególnych oddziałów a nowo utworzonemu Oddziałowi VI przydzielił barwę różową. W owych czasach w skład Podziału Bojowego Oddziału VI wchodziły następujące samochody:
1.2 samochody gaśnicze Star GBM z motopompą 800 l/min
2.Samochód Nysa Pgaz z kompresorem do ładowania aparatów powietrznych
3.Samochód ratownictwa technicznego Star z dźwigiem 2 t
4.Samochód Star oświetleniowy
5.Drabina
Dźwig na podwoziu Star najczęściej używany był do usuwania skutków katastrof budowlanych i różnych wypadków ale okazywał się również pomocny w działaniach gaśniczych.

Lata 70-te
Z dniem 29.11.1977r zarządzeniem Stołecznego Komendanta Straży Pożarnych powołana została na bazie Oddziału VI pierwsza w kraju specjalizacja Ratownictwa Techniczno – Chemicznego. Do zadań oddziału należało ratowanie ludzi i zwierząt w przypadku katastrof budowlanych, komunikacyjnych, awarii przemysłowych i chemicznych, rozlania cieczy niebezpiecznych, ulatniania się palnych wybuchowych i toksycznych par oraz klęsk żywiołowych a także udział w usuwaniu zagrożeń budowlanych i przeprowadzania rozpoznania podczas specyficznych akcji gaśniczych oraz zabezpieczenie operacyjne szczególnie ważnych prac montażowych i przewozu niebezpiecznych substancji. Przy tworzeniu oddziału wyłoniło się wiele problemów. Były trudności z kompletowaniem załogi ze średnim wykształceniem zawodowym czy musiano przygotować nowoczesne zaplecze warsztatowe umożliwiające wykonanie napraw specjalistycznego sprzętu. Załogę przygotowywano do pełnienia różnych zadań i dlatego szkolenia prowadzono w trzech etapach: w ramach sekcji ratownictwa technicznego, chemicznego i sekcji gaśniczych. Cykl szkoleń obejmował wszystkie zmiany i powtarzany był co 3 tygodnie.

W tym czasie Oddział miał następujące wyposażenie:
1.Samochód ratownictwa technicznego RW-2
2.Samochód oświetleniowy Star A-29 oraz przyczepa oświetleniowa NRD,
3.Samochodowy podnośnik hydrauliczny,
4.Samochodowy żuraw hydrauliczny o nośności 10t,
5.Samochodowy żuraw elektryczny o nośności 3t,
6.Samochód ratownictwa chemicznego o podwoziu Star 66 z przyczepą

Wyposażenie samochodu ratownictwa chemicznego umożliwiało prowadzenie różnorodnych działań za pomocą wykrywaczy gazów WG-2 z kompletem rurek wskaźnikowych oraz przyrządów rozpoznania chemicznego. Można było określić jakość i ilość niebezpiecznych substancji a używając radiometru, rentgenometru i kalorymetru można było ustalić wielkość skażenia ludzi, sprzętu i terenu. Załoga mając do dyspozycji ubrania żaroodporne, gazoszczelne i chroniące przed pyłem radioaktywnym mogła prowadzić działania w atmosferze toksycznej, radioaktywnej i przy wysokich temperaturach. Integralną częścią samochodu ratownictwa chemicznego była jednoosiowa przyczepa z plecakowymi aparatami do odkażania, aparatami z silnikiem spalinowym do odkażania dużych powierzchni z odkażalnikami typu wojskowego oraz zbiornikiem na wodę o poj. 100l. Sekcję chemiczną wyposażono w pompę do przepompowania kwasów i zasad, eksplozymetry i katalog 200 najbardziej rozpowszechnionych substancji chemicznych.

Przy dysponowaniu sił i środków oddziały przyjęto zasadę:
1) do katastrof komunikacyjnych gdzie nie występowały substancje toksyczne stanowisko kierowania wysyłało samochód techniczny RW-2 z przyczepą z młotami pneumatycznymi, samochód techniczny Żuk, a w porze nocnej dodatkowo samochód oświetleniowy.
2) Do awarii urządzeń z substancjami chemicznie niebezpiecznymi kierowano był samochód ratownictwa chemicznego z przyczepą z odkażalnikami, samochód techniczny RW-2, samochód techniczny Żuk, a w porze nocnej dodatkowo samochód oświetleniowy. Jeżeli jednocześnie była prowadzona akcja gaśnicza stanowisko kierowania dysponowało sekcję z innych oddziałów. W przypadku prowadzenia złożonych akcji, sekcje oddziału ratownictwa technicznego spełniały funkcję usługową w stosunku do sekcji gaśniczych.

W kolejnych latach trwało stopniowe unowocześnianie oddziału co w 1979r zaowocowało wyposażeniem jednostki w pierwszy w Polsce ciężki samochód ratownictwa chemicznego, który był darem z Niemiec. Rozbudowany zostaje garaż, mogący pomieścić więcej pojazdów.

Lata 80-te
W latach 80-tych Oddział zostaje doposażony w sprzęt hydrauliczny firmy LUKAS oraz samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu IVECO, a w 1982r wyposażenie oddziału powiększa się o samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Mercedes UNIMOG. Lata te obfitowały w wiele trudnych akcji ratowniczo - gaśniczych w których brali udział również strażacy z Oddziału VI m.in. wybuch gazu i pożar w Rotundzie PKO, pożar petrochemii w Płocku, katastrofy lotnicze na Okęciu i na Kabatach czy akcje poza terytorium kraju podczas usuwania skutków trzęsienia ziemi w Armenii.
Podczas strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w 1981r dwa samochody milicyjne blokowały wyjazd z jednostki w celu uniemożliwienia udzielenia pomocy podchorążym.

Lata 90-te i teraźniejszość
Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku powołano Państwową Straż Pożarną, a Oddział VI zmienił nazwę na Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6. Lata 90-te oraz dwudziesty pierwszy wiek i coraz większy rozwój gospodarczy i przemysłowy kraju stawiał przez jednostką coraz większe wyzwania i wymagania co powodowało konieczność unowocześnienia wyposażenia i ciągłego poszerzania wiedzy przez załogę.

W roku 2010 jednostka została wyposażona w pierwszy w Polsce samochód ratownictwa i rozpoznania chemicznego MOBILAB oraz roboty rozpoznania chemicznego GRYF i TRM. W 2012 roku nastąpiło rozdzielenie specjalizacji chemicznej i technicznej i JRG 6 stała się jednostką o specjalizacji Ratownictwo Chemiczno-Ekologiczne.
W obecnych czasach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6 funkcjonuje w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jako Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6", a od czerwca 2014 roku również w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jako moduł ochrony ludności „CBRN Mazowsze" (zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne). Załoga jednostki bierze udział w wielu specjalistycznych szkoleniach i ćwiczeniach ciągle pogłębiając i doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności.

Ważniejsze akcje w których brali udział strażacy z „6":
1.Pożar magazynów na Dworcu Gdańskim
2.Dwukrotny pożar w drukarni „Dom Słowa Polskiego" – 11.05.1973r
3.Pożar Mostu Łazienkowskiego – 21.09.1975r
4.Wybuch gazu i pożar pod Rotundą PKO – 15.02.1979r.
5.Katastrofa lotnicza na Okęciu – 14.03.1980r
6.Pożar petrochemii w Płocku – 01.07.1983r
7.Katastrofa lotnicza na Kabatach – 09.05.1987r
8.Trzęsienie ziemi w Armenii – grudzień 1988r
9.Katastrofy kolejowe na dworcach Powiśle, Centralny i Ursus – 1990r
10.Pożar na stacji Auto-Gaz Praga ul. Płowiecka – 1997r
11.Likwidacja ognisk Ptasiej Grypy na Mazowszu – grudzień 2007r
12.Katastrofa kolejowa w Białymstoku – listopad 2010r
13.Działania przy zabezpieczeniu EURO 2012 – czerwiec 2012r
14.Działania przy zabezpieczeniu szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – lipiec 2016r

                                                                                                                                                                   opracował: st. kpt. Przemysław Smoderek

Byli dowódcy JRG nr 6:

Dowództwo JRG

Dowódca JRG

bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj

Zastępca Dowódcy JRG

st. kpt. inż. Paweł Szymanek

 

Obsada zmianowa

Zmiana 1

Zmiana 2

Zmiana 3

 

Zmiana 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana 2

 

 
 
 
 
 

Zmiana 3

 

 

 
 

SGR CHEM-EKO

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "WARSZAWA 6"

Tym co odróżnia JRG 6 spośród innych jednostek jest fakt, iż w ramach swoich struktur tworzy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego funkcjonującą w ramach Mazowieckiej Brygady Obwodowej oraz Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP, a także od czerwca 2014r jako Moduł Ochrony Ludności CBRN w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej.

Moduł CBRN (zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne oraz nuklearne) realizuje zadania w zakresie pobierania próbek, oznaczania obszarów skażonych, prognozowania rozwoju sytuacji i zagrożenia, monitoring, dynamicznej ocenie ryzyka oraz wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

Grupa może być dysponowana do działań na obszar całego kraju oraz na teren całej Unii Europejskiej.

URZĄDZENIA DETEKCYJNE I POMIAROWE BĘDĄCE NA WYPOSAŻENIU SGR CHEM- EKO „WARSZAWA 6”

SPEKTROSKOPIA

 • E2M (GCMS) Bruker Daltonic GmbH

  E2M (GCMS) Bruker Daltonic GmbH E2M (GCMS) Bruker Daltonic GmbH

  Spektrometr masowy System E2M może pracować jako system monitoringu lub w połączeniu z chromatografem gazowym. Jego działanie opiera się na spektrometrze masowym, umożliwiającym szybkie i niezawodne wykrywanie i identyfikację substancji chemicznych w miejscu zastosowania. System E2M w konfiguracji jako system monitoringu umożliwia:
  •szybkie wykrywanie na bieżąco substancji lotnych
  •ciągłą analizę gazową
  •badanie materiału na powierzchni przedmiotu przez zetknięcie sondy powietrznopowierzchniowej z analizowanym materiałem.

 • RAPID Bruker Daltonic GmbH

  RAPID Bruker Daltonic GmbH

  Spektrometr pracujący w podczerwieni (FTIR) do detekcji skażeń chemicznych powietrza z dużej odległości. RAPID jest pasywnym detektorem działającym w podczerwieni wykrywającym na odległość chmury związków chemicznych. Wszystkie znane gazy bojowe i ważniejsze toksyczne przemysłowe związki chemiczne są automatycznie monitorowane. Ten lekki system może być montowany na pojazdach kołowych, gąsienicowych, okrętach i helikopterach i w czasie rzeczywistym podczas przemieszczania się badać otoczenie. Sensor, skaner, elektronika i panel sterujący są zintegrowane w jednej kompaktowej obudowie.

 • Gasmet DX4030 Envag

  Gasmet DX4030 Envag

  Przenośny analizator gazów pracujący w podczerwieni (FTIR) pozwalający na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu. Zebrane przez analizator widmo próbki jest analizowane przez opatentowany program CALCMET. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia.

 • FIRST DEFENDER (AHURA)

  FIRST DEFENDER (AHURA)

  Przenośny analizator chemiczny wykorzystujący spektroskopię Ramana. Pomiar dokonywany jest poprzez skierowanie lasera na badaną próbkę lub umieszczenie fiolki z badaną substancją wewnątrz urządzenia.

 • Mobile-IR Bruker

  Mobile-IR Bruker

  Mobilny spektrometr pracujący w podczerwieni (FTIR) - urządzenie które analizuje próbki stałe i ciekłe określając specyficzne widmo w podczerwieni, następnie porównywane są z bazą widm substancji w bibliotece przyrządu. Pozwala to określić skład próbki, co w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia efektywności działań ratowniczych. Prosty w obsłudze, nie wymaga obróbki próbki, wykonany w zabezpieczeniu IP 67, co umożliwia jego szybką i efektywną dekontaminację po przeprowadzeniu badania.

 • STREETLAB MOBILE

  STREETLAB MOBILE

  Mobilny spektrometr wykorzystujący spektroskopię Ramana – analizator próbek stałychi ciekłych wykorzystujący działanie lasera i powstające przy tym widmo charakterystyczne dla danej substancji. Porównanie otrzymanego widma z danymi biblioteki przyrządu pozwala określić skład próbki badanej.

 • RAID 100 M - Bruker Daltonic GmbH

  RAID 100 M - Bruker Daltonic GmbH

  Detektor związków chemicznych działającym na zasadzie spektrometrii ruchliwości jonów. Przyrząd jednocześnie wykrywa, klasyfikuje, identyfikuje oraz określa stężenie substancji chemicznych. Dane te są w czytelny sposób przedstawiane na wyświetlaczu - nazwa zidentyfikowanej substancji chemicznej jest wyświetlana za pomocą standardowych kodów

 • Nicolet iS5 Thermo Scientific

  Nicolet iS5 Thermo Scientific

  Spektrometr podczerwieni FT-IR Nicolet służący do analizy próbek stałych i ciekłych określając specyficzne widmo w podczerwieni, które, następnie porównywane jest z bazą widm substancji w bibliotece przyrządu. Baza widm substancji w bibliotece przyrządu wynosi ponad 40 tysięcy. Przeznaczony do pomiarów jakościowych. Pozwala również na analizę wieloskładnikową mieszaniny.

URZĄDZENIA POMIAROWE DO WYKRYWANIA I POMIARU PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

 • PM 1401K POLIMASTER

  PM 1401K POLIMASTER

  PM1401K Polimaster zaprojektowany odpowiednio do wykrywaniu źródeł promieniowania alfa, beta, gamma i promieniowania neutronowego, jak również do akumulacji widm gamma i dokładnego pomiaru mocy dawki promieniowania gamma i poziomu zanieczyszczenia powierzchni, skażeń alfa i beta.

 • Radiometr Cyfrowy EKO-D

  Radiometr Cyfrowy EKO-D

  Radiometr Cyfrowy typ EKO-D, jest wielofunkcyjnym urządzeniem radiometryczno-sygnalizacyjnym wyposażonym w licznik Geigera-Müllera. Przeznaczony jest do pomiaru oraz sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmu przestrzennego równoważnika dawki i mocy dawki.

  Przyrząd kontrolno-pomiarowy przy pracach związanych z:
  · źródłami radioaktywnymi w laboratoriach izotopowych.
  · kontrolą opakowań przewożonych źródeł radioaktywnych.
  · nadzorem środowiska i wstępnym monitorowaniem skażenia radioaktywnego.
  · wstępną oceną równoważnika dawki lub dawki ekspozycyjnej w miejscu pomiaru.

 • RADOS RDS 31 S/R

  RADOS RDS 31 S/R

  Miernik RDS -31 obejmuje wykrywanie promieniowania alfa, beta i gamma oraz zanieczyszczeń promieniotwórczych. Służy także do obserwacji promieniowania i skażenia radiacyjnego.

 • Radiometr RK-100-2

  Radiometr RK-100-2

  Radiometr RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który przeznaczony jest do:
  - pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
  - pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma;
  - kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);
  - pomiaru mocy dawki przy niektórych urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące (np.: spektrometr XRF, aparat RTG, skaner-prześwietlarka RTG)
  - monitorowania warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych
  - wytyczenia granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej;

  a po podłączeniu sondy zewnętrznej RK-100 jest to również tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do:
  - pomiaru skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi.

 • FAG FH40F2

  FAG FH40F2

  Detektor promieniowania jonizującego – przeznaczony jest do pomiaru mocy dawki promieniowania. Umożliwia pomiar promieniowania gamma oraz rentgenowskiego. Zakres pomiarowy od 0,01 μSv do 10 mSv na godzinę. W zestawie znajduje się sonda służąca do pomiaru przy zachowaniu odległości.

 • DAWKOMIERZ SOR/T-017

  DAWKOMIERZ SOR/T-017

  Dawkomierz SORJT-017 przeznaczony jest do prowadzenia kontroli i rejestracji stopnia napromieniowania. Umożliwia pomiar i rejestrację równoważnika dawki pochłoniętej oraz równoważnika mocy dawki, pochodzących od promieniowania gamma oraz od promieniowania neutronowego w otaczającym środowisku, w tym od skażeń powierzchniowych wywołanych opadem promieniotwórczym.

 • DAWKOMIERZ OSOBISTY PM-1203M

  DAWKOMIERZ OSOBISTY PM-1203M

  Dawkomierz PM-1203M przeznaczony jest do:
  - pomiaru mocy indywidualnego równoważnika dawki promieniowania gamma
  - pomiaru czasu gromadzenia równoważnika dawki promieniowania
  - wpisywania do pamięci oraz przekazywania do komputera osobistego historii pomiaru mocy indywidualnego równoważnika dawki promieniowania gamma

URZĄDZENIA POMIAROWE WIELOGAZOWE

 • Drager X-am 7000 (PID)

  Drager X-am 7000 (PID)

  Zaawansowany miernik posiadający sensor określający stężenie tlenu, a także sensor PID (detektor fotojonizacyjny) dzięki któremu urządzenie jest w stanie określać stężenia wielu substancji. Działa on na zasadzie jonizacji cząsteczek promieniowaniem UV i rejestracji uzyskanych jonów poprzez specjalny zestaw elektrod. Zestaw 25 czujników zapewnia możliwość elastycznego dopasowania do indywidualnych zadań pomiarowych w zakresie wykrywania

 • Drager X–am 5000

  Drager X–am 5000

  Dräger X – am 5000 jest miernikiem do pomiaru od 1 do 5 gazów równocześnie z możliwością montażu 4 sensorów pomiarowych (1 sensor Ex do gazów wybuchowych oraz 3 sensory elektrochemiczne do gazów toksycznych) W zależności od ilości zamontowanych czujników w urządzeniu, tyle gazów równocześnie wskazywanych jest na wyświetlaczu.

 • Drager X-am 2000

  Drager X-am 2000

  Miernik wielogazowy to czterokanałowy przyrząd, który może być wyposażony w jeden sensor katalityczny do pomiaru gazów i par palnych wybuchowych oraz trzy sensory elektrochemiczne do pomiaru jednego z następujących gazów: tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru w niskim stężeniu, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki.

 • MX 4 Ventis

  MX 4 Ventis

  MX4 jest przenośnym miernikiem do pomiaru od 1 do 4 gazów jednocześnie: tlen O2, gazy palne DGW (LEL) i dwóch gazów toksycznych z czterech do wyboru: CO, H2S, NO2 i SO2. Doskonałe narzędzie do monitorowania atmosfery w zamkniętych przestrzeniach z odległości do 30 metrów.

   

  iTX przenośny detektor wielogazowy

  iTX przenośny detektor wielogazowy

  Urządzenie monitoruje w sposób ciągły wartości stężeń bieżących, STEL (NDSCh) i TWA (NDS) - jednoczesny pomiar 1, 2, 3 , 4, 5 lub 6 gazów: gazy palne, CH4 - katalityczny, dyfuzyjny, zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu CO, H2, H2S, O2, SO2, NO2, HCN, HCL, Cl2, NO, ClO2, PH3, NH3, CO/H2 – elektrochemiczne. Posiada funkcję jednoczesnej kalibracji wszystkich sensorów.

  iTX posiada pojemną pamięć wewnętrzną, która pozwala na rejestrację i przechowywanie ponad 300 godzin danych pomiarowych rejestrowanych w odstępach co jedną minutę.

URZĄDZENIA POMIAROWE JEDNOGAZOWE

 • Drager Pac 7000

  Drager Pac 7000

  Mierniki jednogazowe Pac 7000 firmy Dräger – przeznaczone do pomiaru stężenia tlenu, siarkowodoru, tlenku węgla, chloru i amoniaku w atmosferze badanej. Plusem urządzeń są kompaktowe wymiary i ochrona przed pyłem i wodą.

INNE URZĄDZENIA DETEKCYJNE I POMIAROWE

 • Bacharach Leakator 10

  Bacharach Leakator 10

  Podręczny wykrywacz wycieku gazów palnych i toksycznych. Jest wyposażony w sondę długości 51 cm, która pozwala na pomiar wycieku w trudno dostępnych miejscach. Obszar zastosowań: wykrywanie i lokalizacja wycieków gazu ziemnego lub propanu-butanu z przewodów, złączy, zaworów, zbiorników, butli i urządzeń gazowych. Wykrywane gazy i związki złożone: aceton, acetylen, benzen, butan, etanol, tlenek etylenu, paliwo, heksan, wodór, rozpuszczalniki przemysłowe, rozcieńczalniki do farb i lakierów, metan, propan, gaz ziemny, nafta.

 • Rivelgas Plus

  Rivelgas Plus

  Aparat pomiarowy do ostrzegania i wykrywania gazu. Pomiar stężenia gazu w zakresie ppm, DGW oraz % objętości. Możliwość pomiaru 0-100% metanu i tlenu jednocześnie oraz możliwość montażu 1, 2 lub 3 sensorów jednocześnie.

 • TES-92 Miernik pola elektromagnetycznego

  TES-92 Miernik pola elektromagnetycznego

  TES-92 jest łatwym w użyciu miernikiem pola elektromagnetycznego o szerokim spektrum zastosowań. Przy pomocy miernika można dokonywać pomiaru między innymi: natężenia pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości (RF), promieniowania nadajników telefonii komórkowej, urządzeń komunikacji bezprzewodowej (CW, TDMA, GSM,DECT, Wi-Fi), wykrywanie ukrytych kamer oraz podsłuchów, promieniowania telefonów komórkowych oraz bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych oraz mocy nadajników radiowych.

 • Zestaw rurek pomiarowych firmy MSA, Drager + pompki

  Zestaw rurek pomiarowych firmy MSA, Drager + pompki

  Zestaw kilkudziesięciu rurek pomiarowych służących do szybkiego wykrywania i określania stężeń określonych gazów w atmosferze badanej. Specyficzna reakcja, spowodowana przepływem gazu w rurce, powoduje zmianę koloru substancji znajdującej się we wnętrzu rurki, co pozwala określić, czy dany gaz, lub opary cieczy na jaką jest kalibrowana rurka, znajdują się w powietrzu, lub próbce gazu. Przepływ gazu w określonej ilości, umożliwia dołączona do zastawu pompka.

 • Pirometr 68 IR firmy FLUKE

  Pirometr 68 IR firmy FLUKE

  Działający w oparciu o analizę promieniowania cieplnego, bezdotykowy termometr, określający temperaturę obiektów do 760°C.

 • MultiFinder Pro firmy LASERLINER

  MultiFinder Pro firmy LASERLINER

  Wykrywacz drewnianych belek, żelaza, miedzi oraz przewodów pod napięciem - dzięki zastosowaniu sensorów potrafi określić w którym miejscu w murze znajduje się dany materiał, dzięki czemu można uchronić się przed wykonaniem otworu w miejscu niebezpiecznym.

 • Lornetka z dalmierzem Fusion 1600 10x42 firmy Bushnell

  Lornetka z dalmierzem Fusion 1600 10x42 firmy Bushnell

  Dzięki wbudowanemu dalmierzowi, potrafi określić dokładnie odległość, do około 1400m.

 • Detektor prądu przemiennego AC HotStick firmy HOTSTICK USA

  Detektor prądu przemiennego AC HotStick firmy HOTSTICK USA

  AC HotStick składa się z wzmacniacza o wysokiej czułości. Wzmacniacz ten jest w stanie odbierać sygnały prądu przemiennego. Takie sygnały, emanujące z nieosłoniętych powierzchni przenoszących napięcie mogą być zarejestrowane przez urządzenie. Ratownik ostrzegany jest o niebezpieczeństwie poprzez sygnał świetlny i dźwiękowy. Urządzenie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z powierzchnią, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo ratownika. Duża czułość przyrządu umożliwia detekcję napięcia napowietrznej linii 220V z odległości nawet 4,6 m.

  DRAGER UFC 9000 kamera termowizyjna

  DRAGER UFC 9000 kamera termowizyjna

  Dräger UCF® 9000 łączy w sobie kamerę termowizyjną i cyfrową. Kamera UCF 9000 umożliwia rejestrację filmów wideo i indywidualnych zdjęć nie tylko wskazywanego obrazu termowizyjnego ale także cyfrowego obrazu rzeczywistego. Opcja ta pozwala na rejestrację akcji bojowych oraz sytuacji szkoleniowych i ich ocenę na wyświetlaczu, na miejscu rejestracji, z użyciem funkcji odtwarzania. Posiada 8 dodatkowych trybów obrazu poza standardowym: – Ogień (gaszenie pożarów) – Osoby (poszukiwania i ratownictwo) – Skan termiczny (lokalizacja gorących punktów) – Zewnętrzny (poszukiwania osób w tere- nie otwartym) – Towary niebezpieczne (detekcja wycieków i wskazania poziomu) – Skan PLUS (wyszukiwanie źródeł ciepła - w obrazie rzeczywistym) – Zwykły obraz (kamera wideo) – Tryb definiowany przez użytkownika

 • Fluke Ti32 kamera termowizyjna

  Fluke Ti32 kamera termowizyjna

  Zoptymalizowana konstrukcja do pracy w trudnych warunkach w terenie. Zaprojektowana i przetestowana tak, aby wytrzymywać upadek z wysokości 2 metrów, 1.Odporna na kurz i wodę: stopień ochrony IP54. 2.Zakres pomiarowy temperatury (nie skalibrowano poniżej -10°C) od -20°C do +600°C 3.Dokładność pomiarów temperatury ±2°C lub 2% (przy nominalnej temp. 25°C, wyższa z dwóch wartości)

 • Anemometr turbinkowy AZ 8901

  Anemometr turbinkowy AZ 8901

  Przeznaczony do szybkiego pomiaru przepływu powietrza i temperatury. Anemometry te są przeznaczone do wykonywania pomiarów na kratkach dopływowych i odpływowych w klimatyzacji i wentylacji. Posiadają możliwość zapamiętania wartości minimalnej i maksymalnej pomiaru oraz obliczania wymiany powietrza w czasie z uśrednieniem wyniku.

 • Garmin GPSMap 60 CSX Urządzenie nawigacyjne

  Garmin GPSMap 60 CSX Urządzenie nawigacyjne

  Wytrzymałe, w pełni funkcjonalne ręczne urządzenie nawigacyjne korzystające z satelitów GPS i GLONASS z zaawansowanym czujnikiem i łącznością bezprzewodową · 2,6-calowy, kolorowy ekran czytelny nawet w pełnym słońcu · Odbiornik GPS/GLONASS o dużej czułości wyposażony w antenę śrubową z czterema zwojami · Wysokościomierz barometryczny i 3-osiowy kompas Dzięki antenie śrubowej z czterema zwojami oraz bardzo czułemu odbiornikowi GPS/GLONASS urządzenie szybko i precyzyjnie ustala pozycję użytkownika oraz nie traci pozycji nawet w gęstych lasach i głębokich dolinach. Urządzenie ma wbudowany 3-osiowy kompas elektroniczny z kompensacją nachylenia, który wskazuje kierunek nawet wtedy, gdy się nie przemieszczasz i nie trzymasz urządzenia poziomo. Natomiast wysokościomierz barometryczny monitoruje zmiany ciśnienia, aby określić wysokość, na jakiej się znajdujesz.

 • PowerFlare® PF-200

  PowerFlare® PF-200

  Lampy błyskowe – ostrzegawcze do wykorzystania podczas działań do oznakowania terenu akcji lub innych potrzebnych materiałów.

 • Garrett GTI 2500 Pro

  Garrett GTI 2500 Pro

  Urządzenie poszukiwawcze do metalu. Wielkość i głębokość zlokalizowanego obiektu jest obliczana i przedstawiana graficznie na wyświetlaczu jako owal. Na wyświetlaczu LC pokazywane są wszystkie informacje o ustawieniach filtra i programu, rodzaju, wielkości i głębokości zlokalizowanego obiektu, stanie baterii i wiele innych. Szybkie ustawienie na maksymalną wydajność podczas prac poszukiwawczych przez klawisz czujnika. Wyodrębnienie metalowych obiektów, leżących na powierzchni ziemi; Regulowana głębokość pracy filtra. Podświetlany wyświetlacz do poszukiwań nocą.

 • Ręczny Dalmierz TruPulse

  Ręczny Dalmierz TruPulse

  Urządzenie TruPulse to narzędzie w postaci lunetki z wbudowanym dalmierzem przystosowane do pracy w terenie.

  Zalety:
  - Szybki i dokładny pomiar odległości. Dokładność od 30 cm do 1 m (zależnie od warunków, przeszkód, itp.)
  - Duży zasięg. (2000 m dla celów odbijających światło, 1000 m dla celów nie odbijających światła)
  - Natychmiastowe wyznaczenie pięciu różnych wielkości dzięki wbudowanemu inklinometrowi.
  - Pięć różnych trybów pomiaru w zależności od potrzeb użytkownika.

 • Pulsoksymetr MASIMO RAD 8

  Pulsoksymetr MASIMO RAD 8

  Pulsosoksymetr Masimo Rad – 8 to pulsoksymetr stacjonarno-transportowy przeznaczony do monitorowania saturacji.

  Pulsoksymetr Masimo RAD 8 umożliwia pomiar:
  1. Sp O2,
  2. akcji serca,
  3. Pi - Wskaźnik Perfuzji, oznaczający siłę sygnału tętna. Może być on stosowany jako narzędzie diagnostyczne przy niskiej perfuzji.
  4. SIQ - Wskaźnik Signal I.Q., identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji
  5. FastSat® pozwala na śledzenie nagłych zmian stężenia O2 w krwi tętniczej, dzięki krótkiemu trybowi uśredniania

                                                MOBILNE ROBOTY ROZPOZNAWCZE

 • PIAP GRYF

  PIAP GRYF

  PIAP GRYF to mobilny robot wykorzystywany do rozpoznania terenu i miejsc trudnodostępnych. Koła robota mogą być łatwo zdemontowane, co zmniejsza gabaryty robota, a tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach. Dzięki zastosowanym napędom robot sprawnie pokonuje nierówności terenu i przeszkody o kącie nachylenia do 45°. Cechą szczególną robota jest doskonała manewrowość. Niewielka masa ułatwia transport i przenoszenie robota, a jego modułowa konstrukcja pozwala na szybką i łatwą zmianę dodatkowego oprzyrządowania.

 • PIAP TRM

  PIAP TRM

  Taktyczny Robot Miotany to małe urządzenie do zastosowań wspomagających operacje prowadzone w trudnodostępnym i niebezpiecznym otoczeniu. PIAP TRM może być wprowadzony do akcji wewnątrz obiektu lub w otwartym terenie w celu dokonania zdalnego rozpoznania optycznego z bezpiecznej dla operatora odległości. Urządzenie utrzymuje pełną sprawność do działania po zrzucie z wysokości do 9 m na twarde podłoże.

Opracował: st. kpt. Przemysław Smoderek oraz mł. kpt. Mateusz Urbańczyk

Sprzęt

Wyposażenie techniczne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6


GBA 2,5/16/5 MAN TGM13.290

- Silnik: wysokoprężny, poj. 6871 cm3
- Moc: 213kW / 290KM
- Napęd: terenowy 4x4
- Załoga: 6-osobowa
- Zbiornik wody o pojemności 2500l
- Zbiornik środka pianotwórczego 250l
- Rok produkcji: 2013GCBA 5/32/2,5 MAN 18.284LC

- Silnik: wysokoprężny, poj. 6871  cm3,
- Moc: 206 kW / 280 KM
- Napę: szosowy 4x2
- Załoga: 6-osobowa
- Zbiornik wody o pojemności 5000l
- Zbiornik środka pianotwórczego 500l
- Rok produkcji: 2001

 SRt Renault Midlum

- Silnik: wysokoprężny, poj. 7146 cm3
- Moc: 217 kW / 295 KM
- Napęd: terenowy 4x4
- Załoga: 3-osobowa
- Wyposażenie: m.in sprzęt hydrauliczny firmy LUKAS (Agregat hydrauliczny z dwoma wężami 20m na zwijadłach, pompy hydrauliczne ręczne, rozpieracze ramieniowe, nożyco-rozpieracze Kombi, nożyce hydrauliczne, zestawy łańcuchów, cylindry rozpierające z zestawami końcówek; przecinacz do prętów, kabli, lin; przecinacz do pedałów z pompą ręczną), zestawy poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych, piły tarczowe HUSQVARNA oraz pilarki do drewna i piła ratownicza STIHL, agregaty prądotwórcze EiSEMANN: przenośny 5,2kW i przewoźny 16kW, sprzęt pomiarowy (dalmierz laserowy, detektor napięcia, LaserLiner MultifinderPro, detektory wielogazowe: Altair 4X, Bacharach Leakator) oraz inny sprzęt ratownictwa technicznego  (sprzęt firmy MILWAUKEE: młot udarowy, szlifierka kątowa, piła szablasta, wiertarka udarowa, wiertarko-wkrętarka; przecinarka do blachy i szlifierka kątowa firmy BOSCH; pasy napinające z grzechotkami; podpory stabilizujące oraz kliny)
- Rok produkcji: 2013


 


SCH 44 MERCEDES BENZ BRONTO

- Silnik: wysokoprężny, poj. 6370 cm3
- Moc: 205 kW / 279 KM
- Załoga: 3-osobowa
- Maksymalny udźwig kosza: 500 kg
- Maksymalna długość wysuwu ramienia: 44 m
- Kąt obrotu 360o
- Rok produkcji: 2006


 

SLRRChem Mercedes-Benz Sprinter 319

- Silnik: wysokoprężny, poj. 2987 cm3
- Moc: 140 kW / 190 KM
- Napęd: szosowy 4x4
- Załoga: 4-osobowa
- Wyposażenie: m.in. detektory wielogazowe ITX, Ventis MX-4, X-am 7000; spektrometr ruchliwości jonów RAID M-100; detektor zdalnej detekcji skażeń AHURA FIRST DEFENDER; mierniki dawki promieniowania radiacyjnego SOR/T; detektor promieniowania radiacyjnego RDS-31; kamera termowizyjna; stacja meteo WatchDog; rurki wskaźnikowe; pirometr; pulsoksymetr.
- Rok produkcji: 2011


 

SRRChem MOBILAB Renault Midlum 220.10

- Silnik: wysokoprężny, poj. 4764 cm3
- Moc: 161 kW / 219 KM
- Napęd: szosowy 4x2
- Załoga: 5-osobowa
- Wyposażenie: m.in. chromatograf gazowy GC-MS; detektor wielogazowy GASMET, BACHARACH LEKATOR 10; spektrometr ruchliwości jonów RAID M-100; detektor zdalnej detekcji skażeń MOBILE IR, RAPID, STREETLAB MOBILE; eksplozymetr DRAGER X-am 2000; toksymetry jednogazowe DRAGER Cl2, CO, H2S, NH3, O2;detektory promieniowania radiacyjnego FAG FH 40F2, PM-1401K, dozymetry osobiste PM-1203M; anemometr; kamera termowizyjna; stacja meteo;  zestaw wskaźników rurkowych, BIO-Testy Anthrax; robot GRYF i TRM.
- Rok produkcji: 2009


 

SCRChem Iveco Stralis

- Silnik: wysokoprężny, poj. 11120 cm3
- Moc: 309 kW / 420 KM
- Napęd: szosowy 6x2
- Załoga: 2-osobowa
- Wyposażenie: m.in. specjalistyczny sprzęt hydrauliczny; specjalistyczny sprzęt pneumatyczny do uszczelniania; pompy do substancji chemicznych: beczkowa LUTZ, DEPA ERLO, MAST GUP, membranowa, zanurzeniowa MUST IN, pneumatyczna; węże do substancji chemicznych; zbieracz do substancji chemicznych z akwenów wodnych; zestaw aparatów powietrznych; zestawy ubrań gazoszczelnych CUG; sprzęt oświetleniowy i elektryczny; sprzęt łączności; nieiskrzące narzędzia i sprzęt burzący; zestaw zbiorników do przepompowywania cieczy; rozkładana osłona tylnej klapy;
- Rok produkcji: 2015


 

SCKw SCANIA CB 4x4 MHZ

- Silnik: wysokoprężny, poj. 9291cm3
- Moc: 235 kW / 320 KM
- Napęd: terenowy 4x4
- Załoga: 2-osobowa
- Wyposażenie: Doczepiany hydrauliczny pług do odśnieżania, HDS
- Rok produkcji: 2015


 

SLKw ISUZU ATFS 86C

- Silnik: wysokoprężny, poj. 2599 cm3
- Moc: 120 kW / 163 KM
- Napęd: terenowy 4x4
- Załoga: 2-osobowa
- Rok produkcji: 2015


 

SLRR Toyota Hilux

- Silnik: wysokoprężny, poj. 2494 cm3
- Moc: 75 kW / 102 KM
- Napęd szosowy 4x4
- Załoga: 5-osobowa
- Rok produkcji: 2006


SLRR Mercedes X-Klasse

- Silnik: wysokoprężny, poj. 2298 cm3
- Moc: 140 kW / 190 KM 
- Napęd szosowy 4x4
- Załoga: 5-osobowa
- Rok produkcji: 2018

Tab