Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 r.

Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

Link przenosi do Platformy zakupowej, na której zamieszczone są Zamówienia publiczne równe lub przekraczajace kwotę określona w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
PLATFORMA ZAKUPOWA

Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych

w przedziale od 30 000 euro do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
9. MT.2370.15.2019 Zakup trzech lekkich samochodów kwatermistrzowskich

Termin składania ofert: 31.10.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.11.2019 r.


8. MT.2370.14.2019 Zakup dwóch lekkich samochodów operacyjnych z prawem opcji zakupu dodatkowego jednego lekkiego samochodu operacyjnego
Termin składania ofert: 31.10.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 28.10.2019 r.
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dnia 28.10.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.11.2019 r.

7. MT.2370.13.2019 Zakup dwóch lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych z prawem opcji zakupu dodatkowego jednego lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego
Termin składania ofert: 31.10.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ
Odpowiedni na pytania do treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dnia 29.10.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.11.2019 r.
6. MT.2370.12.2019 Zakup trzech lekkich samochodów kwatermistrzowskich
Termin składania ofert: 23.10.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dnia 21.10.2019 r.
Unieważnienie postępowania z dnia 23.10.2019 r.

5. MT.2370.10.2019 Zakup dwóch lekkich samochodów operacyjnych z prawem opcji zakupu dodatkowego jednego lekkiego samochodu operacyjnego
Termin składania ofert: 23.10.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dnia 21.10.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.10.2019 r.
Unieważnienie postępowania z dnia 23.10.2019 r.
4. MT.2370.11.2019 Zakup trzech lekkich samochodów rozpoznawczo - ratowniczych
Termin składania ofert: 23.10.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dnia 21.10.2019 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie3. MT.2370.06.2019 Wykonywanie uslugi sprzątania pomieszczeń
Termin składania ofert: 06.06.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

2. MT.2370.05.2019 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
Termin składania ofert: 26.04.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dwa arkusze w dokumencie)
Załącznik nr 4 do SIWZ - Umowa
Załącznik nr 5 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ - SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - WZÓR
Załącznik nr 7 do SIWZ - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - WZÓR
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

1. MT.2370.04.2019 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
Termin składania ofert: 15.04.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Umowa
Załącznik nr 5 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ - SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - WZÓR
Załącznik nr 7 do SIWZ - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - WZÓR
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania.